Các cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của Blockchain

Cùng nhìn lại lịch sử phát triển của blockchain từ khi ra đời cùng những cột mốc, thành tựu mà công nghệ này đã đạt được
Các cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của Blockchain
avata
Cryptoday
31/03/2023
01:43
Cryptoday trênGoogle News

Blockchain là chuỗi các khối chứa dữ liệu được nối với nhau. Trái với quan niệm của nhiều người rằng công nghệ Blockchain bắt đầu với Bitcoin nhưng trên thực tế, nền tảng lý thuyết của Blockchain đã xuất hiện từ 1991, 17 năm trước khi Bitcoin ra đời.

Blockchain ra đời từ những năm 90.

Vào năm 1991, hai nhà khoa học Stuart Haber và W. Scott Stornetta đã xuất bản lý thuyết về Công nghệ chuỗi khối. Các nhà khoa học này muốn có một giải pháp tính toán thiết thực để đánh dấu thời gian cho các tài liệu kỹ thuật số để chúng không thể bị chỉnh sửa hoặc ghi sai ngày tháng. Vì vậy, cả hai nhà khoa học đã cùng nhau phát triển một hệ thống với sự trợ giúp của Mật mã học - Cryptography. Trong hệ thống này, các tài liệu có dấu thời gian được lưu trữ trong Blockchain.

Sau đó vào năm 1992, Merkle Trees được tích hợp vào hệ thống được phát triển bởi Stuart Haber và W. Scott Stornetta với một số tính năng bổ sung. Từ đó, công nghệ Blockchain trở  thành một công nghệ hiệu quả để lưu trữ một số tài liệu. Merkle đã sử dụng chuỗi các khối được bảo mật (Secured Chain of Blocks) để lưu trữ nhiều bản ghi dữ liệu theo trình tự. Tuy nhiên, công nghệ này đã không còn được sử dụng khi bằng sáng chế hết hạn vào năm 2004.

Vào năm 2000, Stefan Konst đã công bố lý thuyết của mình về các chuỗi bảo mật bằng mật mã, cùng với các ý tưởng để triển khai.

Vào năm 2004, nhà hoạt động về mật mã Hal Finney đã giới thiệu một hệ thống cho tiền kỹ thuật số được gọi là “Bằng chứng Công việc Tái sử dụng”. Đây là một bước ngoặt trong lịch sử của Blockchain và Mật mã học. Hệ thống này giúp giải quyết vấn đề chi tiêu kép bằng cách giữ quyền sở hữu mã thông báo đã đăng ký trên một máy chủ đáng tin cậy.

Năm 2008, Satoshi Nakamoto đã khai sinh khái niệm Blockchain phân tán trong sách trắng “A Peer to Peer Electronic Cash System” của mình. Satoshi Nakamoto đã sửa đổi mô hình của Merkle Tree và tạo ra một hệ thống an toàn hơn và chứa lịch sử trao đổi dữ liệu an toàn. Hệ thống của Satoshi Nakamoto trở nên hiệu quả đến mức Blockchain trở thành xương sống của Mật mã học. Năm 2009, Satoshi Nakamoto phát hành Sách trắng về Bitcoin.

Satoshi Nakamoto xuất bản Sách trắng Bitcoin vào năm 2008

Năm 2014 được đánh dấu là năm bước ngoặt của công nghệ blockchain. Công nghệ chuỗi khối được tách biệt khỏi tiền tệ và Blockchain 2.0 ra đời. Các tổ chức tài chính và các ngành công nghiệp khác bắt đầu chuyển trọng tâm từ tiền kỹ thuật số sang phát triển công nghệ chuỗi khối.

Ethereum ra đời và thay đổi hoàn toàn ngành công nghiệp Blockchain.

Vào năm 2015, Ethereum Frontier Network đã được ra mắt, cho phép các nhà phát triển viết các hợp đồng thông minh và dApps có thể được triển khai trực tiếp trên Blockchain. Cũng trong năm đó, Linux Foundation đã khởi động dự án Hyperledger.