Panoptic là gì? Giao thức dựa trên Uniswap giải quyết vấn đề gì của DeFi?

Panoptic là một giao thức dựa trên Uniswap, cung cấp các giải pháp gốc EVM để giải quyết vấn đề quyền chọn lâu năm trên nền tảng DeFi.
Panoptic là gì? Giao thức dựa trên Uniswap giải quyết vấn đề gì của DeFi?
avata
Cryptoday
30/03/2023
07:33
Cryptoday trênGoogle News

Panoptic là gì?

Panoptic là một giao thức hỗ trợ giao dịch quyền chọn không có kỳ hạn và không dựa vào giá của Oracle. Panoptic được đánh giá là thân thiện với người dùng DeFi hơn do dự án đã loại bỏ yêu cầu về kỳ hạn trong khi các hợp đồng quyền chọn thông thường đều phải có kỳ hạn. 

Giao thức Panoptic cung cấp các giải pháp gốc EVM nhằm giải quyết các vấn đề về quyền chọn, giống như Uniswap giải quyết các giao dịch giao ngay.

Giao dịch quyền chọn chiếm tỷ trọng lớn trong tài chính truyền thống, tuy nhiên trong DeFi, giao dịch quyền chọn không quá phổ biến. Ngoài những ưu điểm về đòn bẩy cao và tính linh hoạt, nhược điểm của giao dịch quyền chọn cũng rất rõ ràng, đó là chi phí cao và thanh khoản kém.

Trước đó, giao thức Panoptic đã hoàn thành vòng tài trợ trị giá 4,5 triệu USD do Gumi Crypto Capital dẫn đầu vào tháng 12/2022 và dự kiến ra mắt Testnet (mạng thử nghiệm) vào tháng 6.

Cách thức hoạt động của Panoptic

Có hai mô hình thỏa thuận quyền chọn: Peer-to-peer (mô hình ngang hàng) và peer-to-pool (mô hình vay mượn).

Các mô hình peer-to-peer, chẳng hạn như sổ đặt hàng giao ngay trên chuỗi trước AMM (Nhà tạo lập thị trường tự động), chủ yếu được triển khai trên các chuỗi có thông lượng cao hoặc Layer 2. Các mô hình ngang hàng phổ biến bao gồm: Dopex, Premia, Lyra Finance và Rysk.

Mô hình peer-to-pool liên quan đến thanh khoản tùy chọn được quản lý bởi hợp đồng thông minh. Tương tự như AMM giao ngay, các nhà giao dịch mua và bán các quyền chọn trong nhóm quyền chọn này còn các nhà cung cấp thanh khoản gửi tiền vào nhóm này để kiếm phí giao dịch và phí quyền chọn. 

Tùy chọn cuộc gọi cung cấp cho chủ sở hữu tùy chọn quyền mua một tài sản ở mức giá cố định và tùy chọn đặt cung cấp cho chủ sở hữu quyền chọn bán tài sản ở mức giá cố định. Trong một sàn giao dịch ngang hàng và tập trung, các quyền chọn được mua hoặc bán bởi một người nào đó, thường với tài sản thế chấp là tài sản cơ sở. Sau đó, bất kỳ ai có thể mua quyền chọn và trả phí bảo hiểm cho người bán quyền chọn. Thư viện tùy chọn phi tập trung của DeFi, chẳng hạn như Ribbon Finance, là một trình viết tùy chọn tự động thực sự và ETH được gửi trong thư viện được sử dụng cho các tùy chọn cuộc gọi cũng như quyền chọn bán.

Mỗi tùy chọn có giá thực hiện cụ thể và ngày hết hạn. Ví dụ: Người dùng có thể mua quyền chọn mua 100 ETH với giá 1.899 USD trên Hegic trong 15 ngày. Trong khoảng thời gian này, nếu ETH giao ngay cao hơn 1.899 USD, người dùng sẽ có thể thực hiện quyền mua 100 ETH và bắt đầu từ giá giao ngay là 1.899 USD. Lợi nhuận là mức chênh lệch giữa hai giá, trừ đi chi phí phí ​​bảo hiểm tùy chọn. Sự khác biệt về khung thời gian và giá thực hiện này làm phân tán đáng kể tính thanh khoản giữa các tùy chọn đơn lẻ.

Panoptic là giải pháp triển vọng cho vấn đề tùy chọn của DeFi?

Vấn đề quan trọng nhất hiện nay là làm thế nào để tự động định giá quyền chọn đồng thời ngăn chặn tính thanh khoản kém. Việc định giá quyền chọn là một vấn đề phức tạp vì có nhiều biến số cần xem xét như thời gian hết hạn, giá thực hiện, mức độ biến động,... Nếu các tùy chọn không được định giá chính xác, về lâu dài, các nhà cung cấp thanh khoản sẽ bị lỗ khi giao dịch với những người tham gia thị trường có nhiều kinh nghiệm.

PanopticVới các giao dịch quyền chọn truyền thống dựa trên mô hình Black-Scholes, các yếu tố đầu vào của mô hình rất khó xác định, chẳng hạn như hiện tại không có câu trả lời rõ ràng về lãi suất phi rủi ro đối với tiền điện tử là bao nhiêu. Ngay cả khi có một cách để có được đầu vào chính xác , thì nó thường đến từ bên ngoài chuỗi vì vậy cần phải cập nhật Oracle thường xuyên, nhanh chóng. Độ trễ giữa thay đổi giá thực tế và bản cập nhật Oracle cho phép bot kiếm lợi từ việc định giá lại tùy chọn bị trễ. Oracle cũng là một trong những vectơ tấn công phổ biến nhất trong DeFi, như đã xảy ra trong sự cố lỗ hổng của Mango Markets.

Nhìn chung, Blockchain khó có thể cung cấp sức mạnh tính toán cần thiết để cập nhật chính xác và đầy đủ giá trên chuỗi. Các nhà tạo lập thị trường truyền thống tự sử dụng phần cứng tùy chỉnh (FPGA - Field Programmable Gate Array) với mỗi giá giao ngay và cập nhật 1000 giá tùy chọn khi thay đổi.

Bởi vì việc định giá quyền chọn rất khó khăn nên rất khó đưa ra một hệ thống ký quỹ phù hợp để trang trải các vị thế quyền chọn có đòn bẩy. Hegic, Premia, Opyn v3 và Lyra đều có yêu cầu ký quỹ 100%, đây không phải là cách hiệu quả nhất về vốn. 

Đòn bẩy là cốt lõi của giao dịch quyền chọn truyền thống, nhưng nó không tồn tại trong DeFi: Để bán quyền chọn bán SPY, bạn cần có 36.000 USD trong tài khoản tiền mặt và 6.000 USD trong tài khoản ký quỹ, cả hai đều có thể mang lại khoản lãi 600 USD trong khoảng 40 ngày, tuy nhiên tài khoản ký quỹ hiệu quả hơn về vốn gấp 6 lần so với tiền mặt với cùng mức độ rủi ro.

Như vậy, DeFi sẽ không bao giờ có thể hỗ trợ các trường hợp sử dụng nhiều tùy chọn trong TradeFi trừ khi có một cách hiệu quả và an toàn để định giá chúng, đồng thời nhiều giao thức tùy chọn tạo ra các phương trình và cơ chế bù khó hiểu để giải quyết những vấn đề này. 

Uniswap cho thấy rằng trên Ethereum EVM, không có sự liên kết rõ ràng giữa các công cụ tài chính truyền thống với DeFi. 

Panoptic cung cấp giải pháp gốc EVM cho các phương trình được tạo lập để giải quyết các giao dịch, giải pháp này có thể giải quyết vấn đề về tùy chọn giống như Uniswap giải quyết các giao dịch giao ngay. Bằng cách điều chỉnh các vị trí Uniswap V3 LP, Panoptic đã tạo lại tùy chọn giống như lợi nhuận trong mô hình nhóm ngang hàng mà không cần dựa vào mô hình Black-Scholes.

Ưu điểm và hạn chế của Panoptic

Ưu điểm lớn nhất của giao thức Panoptic là đòn bẩy. Số lượng tài sản thế chấp cần thiết để bán một quyền chọn có thể ít hơn 100%. Panoptic có thể trả lại 20% giá trị thực hiện cộng với tỷ lệ tài sản thế chấp tối thiểu của quỹ quyền chọn. Tương tự, người mua quyền chọn chỉ cần 10% kích thước quyền chọn lý thuyết để vào một vị thế duy trì khả năng kết hợp mà không cần cấp phép. 

Các vị trí tùy chọn được thể hiện dưới dạng mã thông báo ERC1155 và có thể được kết hợp với tất cả DeFi. Vì Panoptic chỉ cần điều chỉnh vị trí của Uniswap V3 nên về lý thuyết, khi thị trường Uniswap V3 tồn tại, tất cả người dùng có thể triển khai thị trường quyền chọn mà không cần cấp phép.

Panoptic

Panoptic mang lại nhiều lợi ích về tính thanh khoản khi giao thức này cung cấp thanh khoản hợp tác chứ không phải thanh khoản cạnh tranh. Panoptic cũng có thể được coi là người quản lý thanh khoản ảo cho các vị trí Uniswap V3, như Charm và Gamma, nơi người mua và người bán quyền chọn giúp định vị lại thanh khoản ở các mức giá khác nhau trong quá trình giao dịch. Các nhà cung cấp thanh khoản có thể kiếm được nhiều phí giao dịch hơn so với việc họ mở các vị thế LP thụ động. Bên cạnh đó, việc tăng tính thanh khoản của Panoptic cũng thúc đẩy tính thanh khoản của Uniswap, điều này có thể thu hút nhiều thanh khoản hơn 250 triệu TVL hiện tại trong hợp đồng quyền chọn.

Ngoài ra, Panoptic còn có các tính năng tài chính mới như: Vị thế không bao giờ hết hạn và phí quyền chọn không được trả trước - chỉ khi quyền chọn được thực hiện. 

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm vượt trội, Panoptic cũng có nhiều rủi ro cần được xử lý. Đầu tiên là phí gas do quản lý thanh khoản ảo tạo ra có thể vượt quá khả năng sinh lời của các nhà cung cấp thanh khoản. Như với tất cả DeFi, ranh giới giữa khai thác giá trị giao thức và tích lũy giá trị vẫn tồn tại. Tiếp đó, nền tảng DeFi vẫn còn đang ở giai đoạn sơ khai, khi thị trường DeFi chỉ chiếm 1/10 trong tổng số 100 nghìn tỷ giao dịch cổ phiếu và trái phiếu mỗi ngày.

logoMẠNG XÃ HỘI TIN TỨC BLOCKCHAIN, CÔNG NGHỆ, TÀI CHÍNH SỐĐịa chỉ: Tầng 6, Toà nhà ADG, 37 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội - Điện thoại: 024 6687 6797 Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Minh

Giấy phép số: 497/GP - BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/10/2022
© 2022 - Toàn bộ bản quyền thuộc về Cryptoday Việt Nam
Tải ứng dụng Cryptoday
downloaddownload