StarkNet là gì? StarkEx và StarkNet khác nhau như thế nào?

StarkNet và StarkEX là các sản phẩm công nghệ nổi tiếng của StarkWare - một trong những công ty tốt nhất trong danh sách tổng hợp zk.
StarkNet là gì? StarkEx và StarkNet khác nhau như thế nào?
avata
Cryptoday
26/04/2023
02:18
Cryptoday trênGoogle News

StarkNet là gì

Starknet là một ZK-Rollup hoạt động như một mạng lưới Layer 2 trên Ethereum, cho phép bất kỳ ứng dụng phi tập trung nào mở rộng tính toán vô hạn mà không ảnh hưởng đến tính kết hợp và an toàn của Ethereum, nhờ StarkNet dựa trên hệ thống chứng thực mã hóa STARK an toàn nhất và có khả năng mở rộng nhất.

Các hợp đồng và hệ điều hành của StarkNet được viết bằng Cairo - hỗ trợ triển khai và mở rộng bất kỳ trường hợp sử dụng nào, bất kể logic kinh doanh là gì. 

StarkNet, một giải pháp mạng lưới Layer 2 phi tập trung, được thiết kế để cung cấp khả năng mở rộng và hiệu suất cao hơn cho các ứng dụng phi tập trung (dApp). Bằng cách chạy trên Ethereum, nó có thể tận dụng cơ sở hạ tầng và an toàn hiện có, đồng thời cung cấp khả năng tính toán cao hơn.

Cairo là một ngôn ngữ lập trình được thiết kế đặc biệt cho StarkNet, nhằm đơn giản hóa việc phát triển và triển khai hợp đồng thông minh. Bằng cách sử dụng Cairo, các nhà phát triển có thể dễ dàng xây dựng các ứng dụng có thể mở rộng cao cho nhiều trường hợp sử dụng khác nhau, bao gồm tài chính, trò chơi, chuỗi cung ứng, vv.

StarkNet là một "validity rollup", điều này có nghĩa là mỗi thực thi trong mỗi khối phải được chứng minh, đây chính là nơi giúp STARKs thể hiện vai trò quan trọng của mình. Tuy nhiên, STARKs chỉ có thể chứng minh các khẳng định được đưa ra bằng ngôn ngữ ràng buộc đa thức và không hiểu được thực thi của hợp đồng thông minh. Vì vậy, Cairo đã được phát triển để khắc phục khoảng cách này.

StarkNet token có vai trò gì?

Phí giao dịch: Hiện tại, phí trong StarkNet được thanh toán bằng Ether (ETH). Tuy nhiên, trong tương lai, rất có thể, phí sẽ được thanh toán hoàn toàn bằng token của StarkNet. 

Stake: Một số dịch vụ quan trọng đối với tính linh hoạt và bảo mật của StarkNet có thể yêu cầu stake token của StarkNet. Các dịch vụ này có thể bao gồm đặt hàng, đồng thuận Layer 2 tạm thời cho đến khi đạt được kết quả cuối cùng của Layer 1, dịch vụ bằng chứng STARK và cung cấp tính khả dụng của dữ liệu.

Quản trị: Các đề xuất cải tiến StarkNet sẽ cần một ngưỡng hỗ trợ tối thiểu của token, sẽ được xác định sau. Tất cả các thay đổi cho giao thức quan trọng đối với tính năng, an ninh và bảo trì của StarkNet đều yêu cầu bỏ phiếu trực tiếp hoặc thông qua đại diện. Ví dụ, tất cả các cập nhật quan trọng của hệ điều hành StarkNet đều cần được sự chấp thuận của các chủ sở hữu token.

Tổng số lượng: 10 tỷ; Phân phối token ban đầu: Nền kinh tế token.

17% - Nhà đầu tư StarkWare.

32,9% - Những người đóng góp chính: StarkWare, nhân viên và cố vấn của họ, cũng như các đối tác phát triển phần mềm StarkNet.

50,1% được StarkWare trao cho Quỹ để sử dụng như sau:

 • 9% - Dành cho cộng đồng: được sử dụng để thưởng cho những người làm việc cho StarkNet và hỗ trợ cho công nghệ cơ bản của nó, ví dụ như những người sử dụng hệ thống Layer 2 StarkEx trong quá khứ. Điều quan trọng là tất cả các nguồn cấp dữ liệu của cộng đồng sẽ dựa trên công việc có thể kiểm chứng đã được thực hiện trong quá khứ. Ví dụ: đối với những người dùng StarkEx trước đây, việc phân bổ sẽ dựa trên việc sử dụng công nghệ StarkEx có thể kiểm chứng trước ngày 1/6/2022.
 • 9% - Hoàn tiền cho cộng đồng: Một phần được sử dụng để trả chi phí chuyển từ Ethereum sang StarkNet. Để tránh việc game hóa, hoàn tiền cho cộng đồng chỉ áp dụng cho các giao dịch xảy ra sau khi cơ chế hoàn tiền đã được công bố.
 • 12% - Hỗ trợ cho việc nghiên cứu và phát triển, kiểm tra, triển khai và bảo trì giao thức StarkNet.
 • 10% - Dự trữ chiến lược, được sử dụng để tài trợ cho hoạt động hệ sinh thái phù hợp với sứ mệnh của Quỹ.
 • 2% - Tặng cho các cơ quan và tổ chức có uy tín cao như trường đại học, tổ chức phi chính phủ, v.v., được xác định bởi những người nắm giữ token StarkNet và Quỹ.
 • 8,1% - Chưa phân bổ: Dự trữ tài chính chưa phân bổ của quỹ sẽ được sử dụng để hỗ trợ thêm cho cộng đồng StarkNet và phương thức hỗ trợ cụ thể do cộng đồng quyết định.

Để đảm bảo sự thúc đẩy lâu dài cho những người đóng góp cốt lõi và các nhà đầu tư, và để giữ cho lợi ích của cộng đồng StarkNet, tất cả các token được phân bổ sẽ bị khóa trong vòng 4 năm, với tốc độ phát hành tuyến tính và 1 năm giữa mỗi lần phát hành.

Phân phối token ban đầu của StarkNet
Biểu đồ phân phối token của StarkNet

Nếu bạn là người dùng cuối, chỉ sử dụng StarkNet nếu nó đáp ứng nhu cầu hiện tại của bạn. Sử dụng nó cho các giao dịch và ứng dụng quan trọng với bạn, thay vì mong đợi phần thưởng trong tương lai dưới dạng token StarkNet. Khi nguồn cấp dữ liệu cộng đồng được công bố, chúng sẽ chỉ liên quan đến các ảnh chụp nhanh xảy ra trước ngày thông báo và dựa trên thông tin có sẵn tại thời điểm đó, việc sử dụng bị coi là lạm dụng và thao túng mạng sẽ bị lọc và loại trừ. Khi các khoản giảm giá của cộng đồng được thiết lập, chúng sẽ không bao giờ áp dụng cho các giao dịch xảy ra trước khi khoản giảm giá được công bố, vì vậy việc hy vọng nhận được hoàn tiền trong tương lai thông qua việc giao dịch ngay hôm nay là vô ích.

Phiên bản cập nhật Starknet

Starknet Alpha v0.11.0: Bắt đầu chuyển sang Cairo 1.0

 • Cải tiến ngôn ngữ Cairo 1.0.

Cải tiến hiệu suất: Như đã hứa, Starknet tiếp tục đưa ra những bước tiến lớn trong việc cải thiện TPS. Bước tiếp theo trên lộ trình là chuyển sang Rust serializer, được phát triển một cách công khai dưới giấy phép Apache 2.0. Serializer mới sẽ sử dụng Rust CairoVM và Papyrus full node để tạo thành một Performance Trio.

 • DA ngoài chuỗi.

Trong phiên bản này, Starknet đã xử lý phần tính toán chi phí giao dịch. Trong phiên bản sắp tới, chi phí dữ liệu trên chuỗi, là chi phí chính của giao dịch trung bình hiện nay, sẽ được xử lý.

Trình sắp xếp chuỗi của StarkNet

StarkNet Sequencer là một phần của StarkNet, được thiết kế để tăng đáng kể số lượng giao dịch mỗi giây bằng cách chuyển sang Rust Sequencer và sử dụng Rust CairoVM và Papyrus Full Node, tạo thành “Bộ ba hiệu suất”.

“Bộ ba hiệu suất” này gồm ba thành phần của StarkNet Sequencer: Rust Sequencer, Rust CairoVM và Papyrus Full Node. Rust Sequencer là trung tâm của StarkNet Sequencer, chịu trách nhiệm xử lý giao dịch và tạo ra các khối. Rust CairoVM là một máy ảo, cho phép chạy các hợp đồng thông minh trên StarkNet. Papyrus Full Node là một nút trong mạng lưới StarkNet, lưu trữ tất cả dữ liệu trên StarkNet và có thể xử lý các giao dịch. Ba thành phần này làm việc cùng nhau để tăng đáng kể số lượng giao dịch mỗi giây trên StarkNet.

Starknet v0.11.0 (hiện chỉ có trên Goerli testnet)

Sau khi giai đoạn thử nghiệm Goerli kết thúc, Starknet v0.11.0 sẽ được phát hành trên mạng chính.

Starknet v0.10.3 

Để tăng hiệu suất, Starknet đã tách tính toán cam kết trạng thái khỏi thực thi giao dịch. Ngoài ra, Starknet đã thêm lệnh starknet-class-hash để tính toán giá trị băm lớp của hợp đồng Starknet đã biên dịch

Starknet v0.10.2 

Bản phát hành này giới thiệu song song hóa trình tự! Một điểm cuối ước tính_fee_bulk mới đã được thêm vào cổng trung chuyển. Điều này sẽ cho phép ước tính phí của một số giao dịch cùng một lúc, trong đó mỗi giao dịch được thực hiện liên quan đến trạng thái kết quả của giao dịch trước đó được áp dụng.

Starknet v0.10.1 

 • Thêm giao dịch DeployAccount để triển khai hợp đồng tài khoản (account contract) thay thế cho giao dịch Deploy. Để sử dụng nó, bạn cần nạp đủ tiền vào địa chỉ tài khoản của mình để trả phí giao dịch. Sau đó, bạn có thể gọi DeployAccount để triển khai tài khoản.
 • Có thể sử dụng lệnh starknet new_account và starknet deploy_account thay cho lệnh starknet deploy_accountCLI. Hợp đồng tài khoản cần triển khai theo cách này phải có hàm validate_deployDeployAccount() để kiểm tra chữ ký của giao dịch.
 • Cải tiến tính toán chi phí trên L1 bằng cách tính toán khoảng cách giữa các trạng thái lưu trữ.
 • Xóa trường entry_point_type từ thông tin giao dịch trong API.

Starknet v0.10.0 

Bản phát hành này giới thiệu bước tiếp theo trong thiết kế tóm tắt tài khoản Starknet, cụ thể là phân tách xác minh/thực thi.

Starknet v0.9.1 

API thay đổi Starnet CLI.

Starknet v0.9.0 

Bản phát hành này giới thiệu mô hình lớp/đối tượng hợp đồng cho Starknet.

StarkEx và StarkNet khác nhau như thế nào?

StarkEx và StarkNet là hai công nghệ khác nhau được phát triển bởi StarkWare, cả hai đều sử dụng công nghệ chứng minh không tri thức STARK, nhưng có mục đích và ứng dụng khác nhau.

 • StarkEx: Là một công cụ mở rộng Layer 2 được thiết kế cho một ứng dụng cụ thể, tập trung vào tối ưu hiệu suất cho một chương trình ứng dụng đơn trên blockchain Ethereum, giúp xử lý nhanh hơn và giảm chi phí giao dịch bằng cách xử lý đồng thời nhiều giao dịch và xác minh chúng ngoại tuyến. Công nghệ này được sử dụng chủ yếu cho các sàn giao dịch phi tập trung (DEX), thị trường NFT và trò chơi.
 • StarkNet: Sử dụng công nghệ STARK, StarkNet là một giải pháp Layer 2 toàn diện và phổ quát không cần được cấp phép, cung cấp một nền tảng tính toán phi tập trung cho toàn bộ hệ sinh thái Ethereum, cho phép nhà phát triển triển khai hợp đồng thông minh được viết bằng ngôn ngữ Cairo.

StarkNet hỗ trợ tương tác với các hợp đồng khác, cho phép thành phần giao thức phong phú và có thể tương tác với các hợp đồng Ethereum thông qua nhắn tin không đồng bộ. Mục tiêu là cung cấp một môi trường có thể mở rộng, chi phí thấp và an toàn để các nhà phát triển có thể xây dựng và triển khai các hợp đồng thông minh. Không giống như StarkEx, StarkNet có thể được coi là một hệ điều hành Layer 2 toàn diện cho phép các nhà phát triển tạo ra các ứng dụng phi tập trung khác nhau, không chỉ là các giải pháp dành cho mục đích cụ thể.

logoMẠNG XÃ HỘI TIN TỨC BLOCKCHAIN, CÔNG NGHỆ, TÀI CHÍNH SỐĐịa chỉ: Tầng 6, Toà nhà ADG, 37 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội - Điện thoại: 024 6687 6797 Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Minh

Giấy phép số: 497/GP - BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/10/2022
© 2022 - Toàn bộ bản quyền thuộc về Cryptoday Việt Nam
Tải ứng dụng Cryptoday
downloaddownload